Anasayfa Uzmanlık FEBRİL KONVULZIYON

Febril Konvülziyon Nedir?

Özge Arıkan Febril Konvülziyon Nedir?

Derece ile ısı ölçümü koltuk altından, küçük çocuklarda makattan yapılabilir. Koltuk altı, ateş ölçümünden önce iyice kurulanmalıdır. Bölgenin ıslak veya terli olması yanlışlıkla ısının düşük ölçülmesine neden olur. Febril konvülziyon 6 ay-6 yaş arasındaki çocuklarda, ateşe bağlı ortaya çıkan, yaşa bağımlı nöbetlerdir.

Görülme Sıklığı Nedir?

Febril konvülziyon, 5 yaşın altındaki 100 çocuğun 2 ile 5’inde görülen bir problemdir.

Febri̇l Konvülzi̇yon Neden Olur?

Febril konvülziyon genetik geçişli olan, birden fazla genle geçiş gösteren bir durumdur.

Febri̇l Konvüzyon Ne Şeki̇lde Görülür?

En sık tüm vücutta gevşeme, gözlerini bir noktaya dikme şeklinde nöbet görülür. Bazen nöbetler tüm vücutta veya tek tarafta kol ve bacakta kasılma veya titreme şeklinde olabilir.

Febri̇l Konvülzi̇yon Beyi̇ne Zarar Veri̇r Mi̇?

Febril nöbetler çok kısa sürdüğü için beyine zarar vermez. Ancak 30 dakikayı aşan bir nöbet beyinde zarara yol açabilir.

Febri̇l Konvülzi̇yon Terarlar Mı?

Hastaların yüzde yetmişi ömründe bir kez febril nöbet geçirir. Ancak 100 hastanın 10 kadarı 2 veya daha fazla sayıda nöbet geçirir.

Ai̇le Olarak Neyi̇ Bi̇lmeli̇yi̇z?

Febril konvülziyonlar ateşli durumlarda görüldüğü için, ateşin fark edilmesi ve uygun şekilde düşürülmesi hastayı rahatlatacaktır.

  • Aileler, vücut ısısını ölçmeyi,
  • Ateşi düşürmeyi,
  • Nöbet sırasında yapılacakları bilmelidir.
  • Rakam gösteren bir dijital derece evde bulunmalıdır.

Febri̇l Konvülzi̇yon Epi̇lepsi̇ye Yol Açar Mı?

Nadiren bazı epilepsilerde önce febril nöbetler görülür.

Febri̇l Konnvülzi̇yonda EEG Çeki̇mi̇ Gerekli̇ Mi̇di̇r?

HAYIR. Febril konvülziyon tanısını koymak için EEG çekimine gerek yoktur. Hekiminiz gerekmediğini söylüyorsa, çocuğunuza EEG çektirmek için ısrarcı olmayınız. Çocuğunuzda EEG çekimi gerekip gerekmediği kararını hekiminiz verecektir.

Febri̇l Konvülzi̇yonda Beyi̇n Görüntüleme Tetki̇kleri̇ (Tomografi̇-Mr) Gerekli̇ Mi̇?

Normalde gerekli değildir. Ancak hastanın özellikleri tipik bir febril konvülziyona uymuyorsa hekiminiz bu çekimi isteyebilir.

Febri̇l Konvülzi̇yon Sırarsında Ne Yapabi̇li̇ri̇m?

  • Hastayı yan yatırın, böylece ağız salgılarının hastanın akciğerlerine kaçmasını önleyebilirsiniz.
  • Başının altına elinizi veya bir yastık koyun.
  • Ağzını açmaya, kaşık, parmak sokmaya çalışmayınız, hastaya zarar verirsiniz.
  • Nöbet geçene kadar bekleyip hastayı gözleyiniz.
  • Eğer hekiminiz nöbeti durdurmak için rektal DİAZEM önerdiyse uygulayınız.
  • Nöbet durduktan sonra hastayı en yakın sağlık kuruluşuna götürünüz.

Febri̇l Konvülzi̇yonu Önlemek İçi̇n Tedavi̇ Gerekli̇ Mi̇di̇r?

Nöbet tekrarı riski yüksek olan hastalarda ilaç tedavisi gereklidir.