Anasayfa Uzmanlık ASTIM NEDİR?

Astım Nedir?

Özge Arikan Astım Nedir?

Tedavi edilebilen bir kronik hava yolu hastalığıdır. Reaktif hava yolu hastalığı olarak da bilinir. Hastalık hakkında yeterli bilgi sahibi olunması, uygun şekilde tedavi ve takip edilmesi ile astımı kontrol altında tutmak mümkündür.

Astım; genellikle ataklar ve iyilik dönemleri ile seyreder. Ataklar arasında hastaların genellikle yakınması yoktur.

Astım belirtileri nelerdir?

Ataklar halinde gelen veya bazen egzersizle ortaya çıkan, öksürük, göğüsten gelen ıslık sesi (hışıltı) ve/veya nefes darlığı ile karakterizedir.

Çocuğum neden astım oldu?

Astım bazı genetik faktörler ile olumsuz çevresel faktörlerin bir araya gelmesinden kaynaklanır. Çevresel faktörler arasında en başta allerjenler sayılabilir. Ayrıca sigara dumanı, hava kirliliği ve modern yaşam şartlarının sağladığı korunaklı koşullar astım gelişimine zemin hazırlayan faktörler arasında sayılabilir.

Çocukluk çağında astım hastalığı %80 oranında allerjilerle bir aradadır; hastalrın % 20`sinde allerjiye rastlanmaz. Her astım allerjik olmadığı gibi her allerji de astim değildir. Allerjiler kendilerini allerjik nezle, allerjik ekzema, ürtiker (kurdeşen), allerjik ödem gibi bir çok şekilde gösterebilir.

Allerji testleri kaç yaşından itibaren yapılabilir?

Hayatın ilk ayından itibaren deri testleri ve kan testi şeklinde uygulanabilir. Ancak bu testler, ehil ellerde yapılmalıdır.

Çocuklarda Astımın tedavisi var mı?

Çocukluk çağı astımında, hastalığın allerjik olup olmadığının deri ve kan testleri ile tanınması korunma, izlem ve tedavi açısından çok büyük önem taşır. Öncelikle, allerji testleri ile saptanan allerjenler ve diğer olası tetikleyicilere karşı korunma birincil önem taşır. Günlük ilaç tedavilerinin düzenli kullanılması ve hastanın düzenli olarak doktor kontrolünde olması, belli aralıklarla muayene ve solunum fonksiyon ölçümleri yapılması izlemde çok önemlidir.